Kazuko Sugiyama
Seas1 Marine Boy

Marine Boy

Seas1 Fushigiboshi no Futagohime

Fushigiboshi no Futagohime

Seas1 Air Master

Air Master

Seas5 Dr. Slump

Dr. Slump

Seas2 Heidi, Girl of the Alps

Heidi, Girl of the Alps